Kaks koolimaja kõrvuti 1941. aastal.

PIILSI KOOL

1789. aastal asutati Torma-Lohusuu pastor Asweruse nõudmisel ja Lohusuu köster Christian Masick (Masing) soovitusel Piilsi karjamõisas Kubja talu maadel kool, mis töötas kokku kolm õppeaastat kuni suveni 1792. Esimene õpetaja oli sulase staatusest tõusnud Joani Maddys.

1834. aastal avati Kärasi kool. Kooli asutajateks olid pastor Aswerus ja Avinurme mõisarentnik Andreas Kymenthal. Esimene koolmeister oli Tõnno Schulbachi vend Hindrik Schulbach, kes oli endine Palamuse kiriku köster ja tulihingeline vennastekoguduse jutlustaja. Kooli krunt on sellest ajast peale kuni tänaseni asunud samas kohas.

1837. aastal nimetati Kärasi kool pastor Asweruse algatusel ümber Piilsi kooliks. Hindrik Schulbach lahkus ametist ja koolmeistriks sai kohalik vabadiku poeg Jakob Pillesson.

Samast aastast alates töötas Piilsi kool järjepidevalt 135 aastat kuni sulgemiseni 1972. aastal.


Koolihooned

1789. aastal alustas tööd esimene kool Piilsi karjamõisa Kubja talu maadel rehetares. Maja kirjelduse ja seisukorra kohta andmed puuduvad.

1834. aastal, kui kool uuesti Kärasi koolina avati, ehitati ka uus koolimaja. Ehitajaks olid Avinurme mõis ja Piilsi karjamõisa taluperemehed.

1879. aastal sai valmis taas uus koolihoone. Ehitajaks oli Avinurme vald. Vana koolimaja müüdi oksjonil maha, kuid kellele ja kas see hoone on alles, selle kohta andmed puuduvad.

1941. aastal avati eelmise hoone taga kolmas koolimaja, mis oli juba kahekorruseline. See hoone on oma hiilguses alles tänaseni. Arhitekt Ott Puuraidi projekt kiideti heaks Avinurme valla volikogus veel Eesti Vabariigi ajal 14. detsembril 1939. aastal. Ehitamise eelarve oli 36 913 krooni. Vana koolihoone ostis oksjonil Piilsi küla mees August Aun, kes ehitas selle ümber elumajaks. Hoone asub Avinurme-Kärasi-Jõemetsa teeristil ja on tänaseni kasutusel elumajana.

1955. aastal tehti koolimajas kapitaalremont.

2008. aastal lõpetati hoone katuse ja välisfassaadi remont ning vahetati uksed ja aknad.

Hoones on aegade jooksul tegutsenud mitmed asutused: kool, raamatukogu, sidejaoskond, toiduladu, külanõukogu, kolhoosi kontor, kino, seltsid. Viimasena töötas neist Piilsi Raamatukogu.

2019. aastast on hoone külaseltsi käsutuses.