Piilsi Küla Selts asutati 9. märtsil 2003. aastal ja alates 8. aprillist 2021 kannab ühing nime Piilsi Külade Selts. 

Seltsi eesmärk on koolimaja renoveerimine ja seltsimaja ning külakeskuse
väljaarendamine. Mitmete projektitaotluste toel on saadud vahendeid koolihoone renoveerimiseks ja seisukorra parandamiseks. Külaselts kogub tuntust piirkonna matkade korraldamisega.

2020. aastal valiti selts Jõgevamaa Tervist Edendavaks Organisatsiooniks.

Toetatud projektid
KOP 2020 kevad – Mustvee valla matkad
KOP 2020 kevad – Piilsi koolihoone katuse ja kandekonstruktsioonide
renoveerimine
KOP 2020 sügis – Piilsi Küla Seltsi välitelgid
KOP 2021 kevad – Külakeskuse infokandjad
KOP 2021 sügis – Külaksekuse pikniku/puhkeala
PAK 2021 sügis – Piilsi seltsimaja/külakeskuse küttesüsteem
KOP 2022 kevad  – seltsimaja kangasteljed
TUR 2023 kevad – seltsimaja voolugeneraator
KOP 2023 – külakiik
KÜSK 2023 – veepuhastusfilter